UWAGA!*** Są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej GIMNAZJUM ***UWAGA!
| Rekrutacja | Plan lekcji | Dojazd busem | Dziennik internetowy | Jak trafić? | Kontakt | Dokumenty |
Zerówka PDF Drukuj Email

Klasa „0” funkcjonuje w Społecznej Szkole Podstawowej od początku jej istnienia.

Co roku kilkunastoosobowa grupa dzieci (maksymalnie do 16 osób) rozpoczyna swoją karierę szkolną.

W czasie różnorodnych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno 6-latki, jak i 5-latki intensywnie rozwijać swoje zdolności i nabywaj ą nowych kompetencji we wszystkich obszarach.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w klasie „0” w godzinach od 8:00 do 14:00. W tym czasie dzieci uczestniczą w różnych działaniach edukacyjnych   w wielu miejscach w szkole. Po godzinie 14:00 mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych do godziny 16:30 Do dyspozycji jest dowóz do szkoły szkolnym busem.

W ramach tygodniowego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie „0” odbywają się następujące zajęcia:

  • edukacyjne
  • informatyczne
  • wychowania fizycznego (3 godziny lekcyjne tygodniowo w sali gimnastycznej)
  • rytmika
  • gimnastyka korekcyjna (1 godzina lekcyjna tygodniowo)
  • język angielski (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
  • nauka pływania (1 raz w tygodniu)
  • religia (1 godzina lekcyjna tygodniowo).

Dzieci uczęszczające do „zerówki” mają bezwzględne pierwszeństwo przy zapisach do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej.

Praca dydaktyczna z dziećmi opiera się na wielu nowoczesnych koncepcjach edukacyjnych i sprawdzonych programach edukacyjnych oraz realizuje założenia nowej podstawy programowej. W czasie zajęć edukacyjnych bardzo często wykorzystywane są elementy zabawy, która jest w tym okresie rozwojowym dziecka podstawowa aktywnością, umożliwiającą nabywanie nowych wiadomości i umiejętności.

Uczniowie klasy „0” mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: szachy, kółko plastyczne, nauka gry na pianinie lub na gitarze, szkółka narciarska (cotygodniowe wyjazdy w góry w sezonie zimowym), zajęcia AIKIDO.

W ramach dbałości o zdrowie fizyczne naszych małych „zerówkowiczów” codzienne prowadzone s ą ćwiczenia ruchowe rozwijające ogólną sprawność fizyczną. 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej, a raz na tydzień dzieci uczestniczą w nauce pływania. Na basen dzieci dowozi szkolny bus.

Ogromną wagę przywiązujemy do wczesnego wykrywania wad postawy. Na początku roku szkolnego dzieci poddawane są badaniu ortopedycznemu. Wszyscy uczniowie, u których zdiagnozowano wadę postawy biorą udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Podczas całego roku szkolnego o zdrowie i higienę dzieci dba higienistka szkolna.

Prowadzone są różnorakie akcje prozdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej dbałości o ząbki. Co roku późną wiosną wyjeżdżamy na kilkudniową tzw. zieloną szkołę, aby pooddychać świeżym powietrzem i nabrać nieco samodzielności.

Jako jedna z klas SSP bierzemy udział we wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych przez jej uczniów. „Zerówkowicze” są uczestnikami konkursów recytatorskich, projektów edukacyjnych „Sztuka i Ty”. Realizując program z bogatego kalendarza imprez SSP maluchy przygotowują kiermasz świąteczny,  na którym sprzedają własnoręcznie wykonane kartki świąteczne i własne wypieki, biorą udział, we wspaniałym Balu Karnawałowym, w szkolnych zawodach pływackich oraz mistrzostwach szachowych.

Są także uczestnikami konkursów rzeźbiarskich i malarskich oraz Festiwalu Twórczości Artystycznej. Co roku bardzo uroczyście obchodzone są Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki i Dzień Ojca.

Posiłki jadamy w stołówce szkolnej w bardzo miłej, „rodzinnej” atmosferze.  Zarówno za śniadanie, jak i obiad nie pobiera się dodatkowej opłaty.

W czasie całego roku szkolnego często odwiedzamy ciekawe miejsca w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Rok szkolny rozpoczynamy Szkolnym Rajdem Górskim. Staramy się poznać ciekawe miejsca w naszym mieście, jesieni ą wybieramy się z wycieczką do lasu, zbierając przy okazji kasztany i żołędzie , odwiedzamy Park Kultury i pobliską stadninę koni. Stałą pozycją w naszym programie jest zimowy kulig, obejrzenie kilku przedstawień teatralnych oraz wysłuchanie noworocznego Koncertu Filharmonii Śląskiej. Rok szkolny kończymy wspólną wyprawą na duże lody.

 
Contacts Search Contacts Search